افتا

پروانه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا)
افتا چیست؟
سازمان فناوری اطلاعات ایران بر اساس اسناد و راهبردهای ملی، منجمله سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (سند افتا) و قوانین مصوب در قالب برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، به منظورحمایت وگسترش خدمات امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات(افتا) درکشور و برنامه ریزی درزمینه به‌کارگیری بهینه ظرفیت های ملی و ساماندهی شرکت‌های توانمند در ارائه خدمات افتا، اقدام به ارزیابی و صدور پروانه فعالیت در حوزه افتا نموده است.
مفهوم کلی امنیت اطلاعات واژه امنیت اطلاعات حجم وسیعی از فعالیت های یک سازمان را تحت پوشش قرار می دهد. امنیت اطلاعات به معنای واقعی یعنی با استفاده از یک سری فرآیند ها از دسترسی غیر مجاز به اطلاعات و یا محصولات و اعمال تغییرات یا حذف کردن آنها جلوگیری کنیم.
امنیت نرم افزارهای تحت وب باید در شرکت استاندارد های امنیتی رعایت و باید جزو طرح امنیت شرکت باشد و تعریف شود. هرشرکتی باید یک برنامه امنیتی داشته باشد زیرا به شرکت کمک می کند تا امنیت داده ها حفظ شود. زیرا حفاظت از امنیت اطلاعات شما همان محافظت از مهمترین دارایی شماستگروه مهندسی . آی کن به عنوان یکی از پیشتازان تولید نرم افزار های سازمانی در ایران و دارای تاییدیه های امنیتی مختلف همواره تلاش نموده با رعایت تمامی اصول امنیتی تولید و نگهداشت نرم افزار در حفظ امنیت اطلاعات مشتریان محترم خویش کوشا باشد.