در آلکالای اسپانیا و در زمینی به اندازه 8 زمین فوتبال، که متعلق به تلفونیکا؛ بزرگترین شرکت ارتباطی اسپانیاست، دیتا سنتری بزرگ جهت خدمات ابر برای کاربران اسپانیا، انگلستان و آلمان ساخته شده است.سرورهای این دیتاسنتر ده‌ها کیلومتر مربعی، همچنین به اجاره شرکت‌های دیگر نیز داده می‌شود. این دیتاسنتر بزرگترین دیتاسنتر اروپا و همچنین سومین دیتاسنتر بزرگ دنیا محسوب می‌شود. تلفونیکا برای این دیتاسنتر گواهی طلایی LEED را نیز کسب کرده است که مهر تاییدی است بر ضریب اطمینان و کیفیت بالای خدمات این دیتا سنتر.