تزریق نور محلی و آشکار سازی آن در دستگاههای جوش تار نوری شرکت کورنینگ

Local Light Injection and Detection System

*تشخیص تار نوری در حال کار ( Live Fiber )

*شناسائی انواع تارهای نوریSM  ، DS ،NZDS  و MM

*اندازه گیری مقدار MFD (قطر میدان مد ) و استفاده از آن در فرآیند تشخیص تار نوری

*همترازی بسیار دقیق تار ها با استفاده از مکانیزم حداکثر نور دریافتی درسمت گیرنده نوری دستگاه .

* اندازه گیری دقیق میزان افت جوش برحسب دسی بل .

*تخصیص زمان مناسب مورد نیاز جوش به عنوان یک گزینه متغیر و با استفاده از سیستم کنترل خود کار زمان جوش .

*کاربرد به عنوان قلم نوری (VFL)

*توان سنج نوری – Optical Power Meter  در طول موج های 850 / 1300 / 1310 / 1490 / 1550 / 1625 نانومتر

*امکان تست شبکه های مسی و خطوط تلفن با اتصال های RJ45 / RJ11