سیستم مدیریت اطلاعات ISMS

isms

 امروزه امنیت اطلاعات بزرگترین چالش در عصر فناوری اطلاعات محسوب می شود و حفاظت از اطلاعات در مقابل دسترسی غیر مجاز، تغییرات، خرابکاری و افشاء، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. لذا، امنیت دارایی های اطلاعاتی برای کلیه سازمان ها امری حیاتی بوده و مستلزم یک مدیریت اثربخش می باشد. در راستاي تامين امنيت اطلاعات اين سرمايه عظيم، سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) تهيه و تدوين گرديده است. جهت پياده ­سازي ISMS استانداردي از طرف سازمان معتبر ISO تحت عنوان 2005:ISO27001 ارائه شده است. سیستم مدیریت برحسب امنیت اطلاعات، به یک سازمان این امکان را می دهد تا موارد ذیل را ایجاد نماید:

 • رضایت نیازمندی های امنیتی مشتریان و سایر ذینفعان؛
 • بهبود طرح ها و فعالیت های سازمان؛
 • تأمین اهداف امنیت اطلاعات سازمان؛
 • تطابق با آئین نامه ها و قوانین و مقررات مربوط به کار؛
 • مدیریت دارایی های اطلاعاتی در یک روش سازمان یافته که به بهبود مستمر و تعدیل با اهداف سازمانی کنونی، کمک می کند.

شرکت نوآوران اندیش با بهره گیری از متخصصین مجرب و کارآزموده و دارای مدارک بین المللی و با کسب نمایندگی شرکت باتیس کیان ارتباط، سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) را با توجه به نیازها و الزامات هر سازمان و منطبق با رویه ها و استانداردهای ISO/IEC 27001 و ISO/IEC 27002 طراحی و پیاده سازی می نماید.

 

مزایای پیاده سازی ISMS در یک سازمان:

 • امنیت اطلاعات و دارایی های اطلاعاتی؛
 • حفظ محرمانگی و در دسترس بودن اطلاعات؛
 • حفظ اطلاعات از بروز تهدیدات، آسیب پذیری ها و مخاطرات در حد امکان؛
 • آمادگی برای مواجه با حوادثی که امنیت اطلاعات را به مخاطره انداخته اند؛
 • ایجاد اطمینان بیشتر برای مدیران، کارکنان، مشتریان و سایر ذینفعان سازمان در مورد امنیت اطلاعات؛
 • بازگشت هزینه صرف شده برای پیاده سازی ISMS در بلندمدت؛
 • کاهش هزینه های ترمیم خسارات ناشی از کمبود و نقص موازین امنیتی؛
 • شناسایی، ارزیابی و حفاظت از دارایی های مهم سازمان همچون: پرسنل کلیدی، دانش پرسنل، اطلاعات سازمان و وجهه و اعتبار سازمان؛
 • اطمینان از تداوم کسب و کار و کاهش صدمات از طریق ایمن ساختن اطلاعات و کاهش تهدیدها؛
 • امکان رقابت بهتر با سایر سازمان ها.